Home

Gegroet bezoeker.Ik ben geboren in 1960, klaar om de avonturen te beleven die mij definitief kneedden.


Gevormd door liefde, muziek,dans en verre reizen, met als basis de kunsthumaniora, schilderde ik vrolijk en eigenzinnig mijn wereld bij elkaar.


Wat u ziet is hoe deze eeuwige dromer

door de jaren heen evolueerde,

veranderend zoals het tij keert.

Niet bereid zich in een hokje te laten dwingen, altijd zoekend,

maar steeds met heel veel schilderplezier.


Welkom op mijn grillig pad.

Greetings visitor,I was born in 1960, ready to experience adventures that would undeniably define me.


Formed by love, music, dance, with an education in arts, I have created my own world through painting, joyfully and in my own way.


What you see is how this eternal dreamer

has evolved throughout the years,

changing like the rise and fall

of the tides.

Unwilling to let myself be labeled or classified, ever searching,

but always with a lot of joy for painting.


Welcome on my wayward path.